Psykoterapi

Psykoterapi  er et meget personligt forløb, som tager udgangspunkt i dig og dine potentialer.

Du skal ville en forandring i dit liv, og være parat til at vinke farvel til gamle overbevisninger og mønstre. Min opgave som psykoterapeut er, at hjælpe dig til at skabe rum, hvor forandring kan ske.

Jeg tilbyder dig et sikkert, trygt og fortroligt rum, et personligt fristed, hvor du kan lægge alle dine følelser og tanker frem til refleksion og overvejelse.

 • Det kan være at du gennemlever en stor sorg eller krise
 • At du føler dig modløs og trist
 • At du kæmper med et lavt selvværd
 • At du er hæmmet af dine overbevisninger om dig selv
 • At du føler dig udbrændt eller stresset
 • At du har angst og/eller fobier
 • At du føler dig deprimeret
 • At du har traumer, fra tidligere oplevelser
 • At du har svært ved at mærke egne behov
 • At du oplever meningsløshed
 • At du har problemer i dine relationer
 • At du ønsker støtte og sparring til personlig udvikling
 • At du kæmper med jalousi

Uanset hvad du kommer med i terapien, vil jeg støtte dig i at opnå større indsigt i, samt forståelse for egne tanker, overbevisninger og handlemønstre.

Jeg vil hjælpe dig med at få større opmærksomhed på dine indre mønstre, følelser og de overbevisninger der indtil nu, ubevidst har dirigeret dit liv og dine reaktioner. Dermed får du mulighed for at forstå dig selv bedre og træffe frie og autentiske valg.

Et terapiforløb starter med en indledende samtale, hvor vi belyser dine problematikker og aftaler et videre forløb.

I terapien går jeg undersøgende frem, jeg-støttende og fænomenologisk (oplevelsesorienteret), det betyder at jeg tager udgangspunkt i de temaer/problemstillinger som du har.

Det er vigtigt for mig, at skabe et trygt og fortroligt rum, hvor vi sammen kan undersøge dine problemstillinger og de mønstre du agerer ud fra.

Nogle problematikker bliver vi sjældent helt fri for, men vi kan lære at leve med dem, når vi går undersøgende til værks, belyser dem og bliver fortrolige med dem. På den måde opnår vi indsigt og finder nye og andre måder at forholde os til dem, samt hvordan vi kan varetage os selv og problematikkerne på en mere hensynsfuld og hensigtsmæssige måde.  Derved opnår vi større frihed, glæde og tilfredshed med os selv og vores tilværelse.

Terapien foregår som udgangspunkt som samtaleterapi, men jeg kan også inddrage kroppen, mindfulness, drømme, familieopstilling mm. dette afhænger af dine problematikker samt hvor du er lige nu.

For at det bliver en vellykket terapi, kræver det både mod og åbenhed, du sætter din sårbarhed i spil og det er min opgave og ansvar som terapeut, at skabe de bedste betingelser samt de fornødne rammer til dette. Som terapeut ligger jeg stor vægt på at lytte, møde dig med åbenhed, nærvær og empati og støtte dig i at få indsigt i de følelser, tanker og overbevisninger der kan være årsag til dine udfordringer.